SOIK국제봉사회 
  • 회원가입

제68회제헌절

2016.07.17 16:52

건빵 조회 수:20

봉사회-16071701.jpg


봉사회-16071702.jpg


봉사회-16071703.jpg


봉사회-16071704.jpg


봉사회-16071705.jpg


봉사회-16071706.jpg


봉사회-16071707.jpg


봉사회-16071708.jpg


봉사회-16071709.jpg


봉사회-16071710.jpg


봉사회-16071711.jpg


봉사회-16071712.jpg


봉사회-16071713.jpg


봉사회-16071714.jpg


봉사회-16071715.jpg


봉사회-16071716.jpg


봉사회-16071717.jpg


봉사회-16071718.jpg


봉사회-16071719.jpg


봉사회-16071720.jpg


=====
180)제68회제헌절-2016.07.17(국회의사당중앙홀)
[논평]제68주년 제헌절을 맞이하며 1948년 오늘 대한민국의 헌법이 공포됐다. 탄생한지 68년이 된 대한민국의 헌법은... 대신'일하는 국회'를 만들기 위한 국회법 개정안에는 거부권을 행사해 국민과 국회의 뜻을 거부했다.
*봉사회-16071701;16071702;16071703;16071704:16071705>16071720;
1) http://soik.or.kr/soik/bbs/tb.php/dd02/1813
2) http://cafe.naver.com/kltv/884
3) http://blog.naver.com/soikor/220764365568
4) http://blog.daum.net/soikor/726
5) http://soik.dyndns.tv 미국등209회국500만중심50억시청
6) http://kltv.iptime.org 국제본부1-2홈
7) http://youtube.com/watch?v=q2xvHhvXuVs 유투비(김기술)검색mbc-tv방
@ http://tvpot.daum.net/v/ved36YyUAqYQK5nKlAqlilQ  새마을운동-전도사
@ http://tvpot.daum.net/v/v7ad5477M717XMhkdW7kdyr 새마을올림픽유대회
@ http://soik44.dvrname.net:8001/login.cgi 회장실ID-soik01-?444444 시검용
***평창동계올림픽-자원봉사모집-오늘부터시작합니다.***
@ http://www.pyeongchang2018.com/horizon/kor/index.asp
@ 잘못된 목사들과 용사들의 종교관<성경-왜?하나님의말씀> 
http://kjbethel.kr/home/board.php?board=cast&config=&command=openview&no=7251&clmkey=ulink1&textprint=1&exe=movi_win&encCode=aHR0cDovL2tqYmV0aGVsLmNvZG5zLmNvbTo5MTkxLzIwMTYwNjE5c3VuMy0yLm1wNA==
*광주U대회 http://uni-bro.com/kruser/board/view/board_cd/news/wr_no/47
*광주U대회 https://youtube.com/c/UnibroGMC
*봉사회동영상 http://cafe.naver.com/kltv/875
=====
봉사회-16071721.jpg


봉사회-16071722.jpg


봉사회-16071723.jpg


봉사회-16071724.jpg


봉사회-16071725.jpg


봉사회-16071726.jpg


봉사회-16071727.jpg


봉사회-16071728.jpg


봉사회-16071729.jpg


봉사회-16071730.jpg


봉사회-16071731.jpg


봉사회-16071732.jpg


봉사회-16071733.jpg


봉사회-16071734.jpg


봉사회-16071735.jpg


봉사회-16071736.jpg


봉사회-16071737.jpg


봉사회-16071738.jpg


봉사회-16071739.jpg


봉사회-16071740.jpg


봉사회-16071741.jpg


봉사회-16071742.jpg


봉사회-16071743.jpg


봉사회-16071744.jpg


봉사회-16071745.jpg


봉사회-16071746.jpg


봉사회-16071747.jpg


봉사회-16071748.jpg


봉사회-16071749.jpg


봉사회-16071750.jpg


봉사회-16071751.jpg


봉사회-16071752.jpg


봉사회-16071753.jpg


봉사회-16071754.jpg


봉사회-16071755.jpg


봉사회-16071756.jpg


봉사회-16071757.jpg


봉사회-16071758.jpg


로그인

로그인폼

로그인 유지

close