SOIK국제봉사회 
  • 회원가입

휴대중계보강

2016.07.15 22:43

건빵 조회 수:22

=====
177)휴대중계보강-2016.07.15(담양 금성 원천리 내천길16-25)
*방통연구소와마을간1.5km간-대밭이있어-보강장치공사(회장실)  
*봉사회-16071525;16071526;16071527;16071528:16071529>16071542;
1) http://soik.or.kr/soik/bbs/tb.php/dd02/1811
2) http://cafe.naver.com/kltv/882
3) http://blog.naver.com/soikor/220763205946
4) 5) http://soik.dyndns.tv 미국등209회국500만중심50억시청
6) http://kltv.iptime.org 국제본부1-2홈
7) http://youtube.com/watch?v=q2xvHhvXuVs 유투비(김기술)검색mbc-tv방
@ http://tvpot.daum.net/v/ved36YyUAqYQK5nKlAqlilQ  새마을운동-전도사
@ http://tvpot.daum.net/v/v7ad5477M717XMhkdW7kdyr 새마을올림픽유대회
@ http://soik44.dvrname.net:8001/login.cgi 회장실ID-soik01-?444444 시검용
***평창동계올림픽-자원봉사모집-오늘부터시작합니다.***
@ http://www.pyeongchang2018.com/horizon/kor/index.asp
@ 잘못된 목사들과 용사들의 종교관<성경-왜?하나님의말씀> 
http://kjbethel.kr/home/board.php?board=cast&config=&command=openview&no=7251&clmkey=ulink1&textprint=1&exe=movi_win&encCode=aHR0cDovL2tqYmV0aGVsLmNvZG5zLmNvbTo5MTkxLzIwMTYwNjE5c3VuMy0yLm1wNA==
*광주U대회 http://uni-bro.com/kruser/board/view/board_cd/news/wr_no/47
*광주U대회 https://youtube.com/c/UnibroGMC
*봉사회동영상 http://cafe.naver.com/kltv/875
=====
봉사회-16071525.jpg


봉사회-16071526.jpg


봉사회-16071527.jpg


봉사회-16071528.jpg


봉사회-16071529.jpg


봉사회-16071530.jpg


봉사회-16071531.jpg


봉사회-16071532.jpg


봉사회-16071533.jpg


봉사회-16071534.jpg


봉사회-16071535.jpg


봉사회-16071536.jpg


봉사회-16071537.jpg


봉사회-16071538.jpg


봉사회-16071539.jpg


봉사회-16071540.jpg


봉사회-16071541.jpg


봉사회-16071542.jpg


로그인

로그인폼

로그인 유지

close