SOIK국제봉사회 
  • 회원가입

0500KBS뉴스

2016.07.15 12:50

건빵 조회 수:21

=====
176)0500KBS뉴스-2016.07.15(서울KBS본사)
*봉사회-16071501;16071502;16071503;16071504:16071505>16071524;
1) http://soik.or.kr/soik/bbs/tb.php/dd02/1810
2) http://cafe.naver.com/kltv/881
3) http://blog.naver.com/soikor/220762796038
4) http://blog.daum.net/soikor/723
5) http://soik.dyndns.tv 미국등209회국500만중심50억시청
6) http://kltv.iptime.org 국제본부1-2홈
7) http://youtube.com/watch?v=q2xvHhvXuVs 유투비(김기술)검색mbc-tv방
@ http://tvpot.daum.net/v/ved36YyUAqYQK5nKlAqlilQ  새마을운동-전도사
@ http://tvpot.daum.net/v/v7ad5477M717XMhkdW7kdyr 새마을올림픽유대회
@ http://soik44.dvrname.net:8001/login.cgi 회장실ID-soik01-?444444 시검용
***평창동계올림픽-자원봉사모집-오늘부터시작합니다.***
@ http://www.pyeongchang2018.com/horizon/kor/index.asp
@ 잘못된 목사들과 용사들의 종교관<성경-왜?하나님의말씀> 
http://kjbethel.kr/home/board.php?board=cast&config=&command=openview&no=7251&clmkey=ulink1&textprint=1&exe=movi_win&encCode=aHR0cDovL2tqYmV0aGVsLmNvZG5zLmNvbTo5MTkxLzIwMTYwNjE5c3VuMy0yLm1wNA==
*광주U대회 http://uni-bro.com/kruser/board/view/board_cd/news/wr_no/47
*광주U대회 https://youtube.com/c/UnibroGMC
*봉사회동영상 http://cafe.naver.com/kltv/875
=====
봉사회-16071501.jpg


봉사회-16071502.jpg


봉사회-16071503.jpg


봉사회-16071504.jpg


봉사회-16071505.jpg


봉사회-16071506.jpg


봉사회-16071507.jpg


봉사회-16071508.jpg


봉사회-16071509.jpg


봉사회-16071510.jpg


봉사회-16071511.jpg


봉사회-16071512.jpg


봉사회-16071513.jpg


봉사회-16071514.jpg


봉사회-16071515.jpg


봉사회-16071516.jpg


봉사회-16071517.jpg


봉사회-16071518.jpg


봉사회-16071519.jpg


봉사회-16071520.jpg


봉사회-16071521.jpg


봉사회-16071522.jpg


봉사회-16071523.jpg


봉사회-16071524.jpg


봉사회-16071501.jpg


봉사회-16071502.jpg


봉사회-16071503.jpg


봉사회-16071504.jpg


봉사회-16071505.jpg


봉사회-16071506.jpg


봉사회-16071507.jpg


봉사회-16071508.jpg


봉사회-16071509.jpg


봉사회-16071510.jpg


봉사회-16071511.jpg


봉사회-16071512.jpg


봉사회-16071513.jpg


봉사회-16071514.jpg


봉사회-16071515.jpg


봉사회-16071516.jpg


봉사회-16071517.jpg


봉사회-16071518.jpg


봉사회-16071519.jpg


봉사회-16071520.jpg


봉사회-16071521.jpg


봉사회-16071522.jpg


봉사회-16071523.jpg


봉사회-16071524.jpg


로그인

로그인폼

로그인 유지

close